Podzimní prázdniny

V době konání podzimních prázdnin na dobřichovické základní škole tj. 23. - 27.10.2017 bude MŠ fungovat v omezeném provozu. Docházku svých dětí na tento týden hlaste prosím ve svých kmenových třídách. Děkujeme. 

Akce na říjen a listopad

středa 18.10. maňáskové divadlo KUBA "Není drak jako drak" - v MŠ

pondělí 6.11. hrané divadelní představení " Aniččino srdíčko" - opět v MŠ

pondělí 27.11. hudební představení " Jak šli muzikanti světem"

Na každou jednotlivou akci budeme vybírat vždy 50,- / dítě

čtvrtek 30.11. se s dětmi půjdeme podívat na výstavu betlémů v dobřichovickém zámku

Omluvné listy předškoláků

Příslušný formulář pro písemné omluvy předškolních dětí je ke stažení zde http://msdobrichovice.cz/dokumenty-ke-stazeni

Rodičovské schůzky

Zveme všechny rodiče na informační schůzku, která se koná v úterý 5.září v 18:00 hod. v kmenových třídách.

Vítáme vás v novém školním roce

Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017. Provozní doba školky je 7:00 - 17:00 hod. 

U nově přijatých dětí doporučujeme postupnou adaptaci dle uvážení a možností rodičů a po dohodě s třídními učitelkami. 

Ráno se děti scházejí nejpozději do 8:30 hod., kdy začíná řízená činnost a to takto: 

Berušky + Modrásci: 7:00 - 7:30 hod. v oddělení Modrásků, dále v kmenových třídách

Kytičky + Sluníčka: 7:00 - 7:45 hod. v oddělení Sluníček, dále v kmenových třídách

Zahradní slavnost 2017

S letošním školním rokem jsme se opět rozloučili tradiční Zahradní slavností, která ovšem díky rozmarům počasí zahradní tak docela nebyla. I přes provizorní řešení v horních třídách školky, jsme zvládli předvést s malými tanečníky a tanečnicemi krásné vystoupení pod vedením paní učitelky Míly Švecové, pasovali jsme předškoláky a vyprovodili je tak do toho pravého školního života. Zvládli jsme si zasoutěžit i zatancovat, pochutnali jsme si na nabízeném občerstvení a pohovořili mezi sebou. Na samý závěr se počasí na chvilku umoudřilo a tak jsme si ještě zařádili mezi bublinami.

Koupání v bazénu

Tento týden bylo zahájeno koupání ve školkovém bazénu. V šatnách vašich kmenových tříd je k dispozici provozní řád bazénu, jehož přečtení a souhlas s koupáním vašeho dítěte jste stvrdili podpisem na přiloženém archu. Berte na vědomí, že koupat se mohou jen děti zcela zdravé a vždy v plavkách. Provoz bazénu se ukončuje každý den v 16:00.

Závěrečná zahradní slavnost

Ve čtvrtek 29.června v 16:00 hodin se sejdeme na zahradě školky k tradiční zahradní slavnosti. Společně pasujeme předškoláky na budoucí školáky a rozloučíme se s nimi, užijeme si diskotéku, soutěže a také občerstvení. Prosíme, v tento den, si z technických důvodů své děti vyzvedněte po obědě. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!

Seznam přijatých a nepřijatých dětí na rok 2017/18

Vážení žadatelé,

Karneval ke Dni dětí

V prvním červnovém dni jsme již tradičně oslavili Den dětí karnevalem. Sešli jsme se v maskách postav z hradů a zámků, takže jsme na školkové zahradě mohli potkat krále, královny, prince, princezny, udatné rytíře, dokonce i draka, ale také kuchtíky a šašky, bílou paní, čarodějku i jiné nadpřirozené bytosti. Poměřili jsme své síly v soutěžích - rytíři závodili v jízdě na koních, princezny sbíraly a věšely hedvábné šátky, šašci přenášeli vejce na lžíci, ověřili jsme hod na cíl, a rychlost a obratnost jednotlivých bytostí. Mezi zápolením jsme si krásně zatančili při živé hudbě.

Stránky

Subscribe to Mateřská škola Dobřichovice RSS