PLÁNOVANÉ AKCE NA LISTOPAD

V úterý 15.11. nás ve školce navštíví pan Marek Šolmes Srazil se svým autorským pořadem POHÁDKY DO POSTÝLKY. Budeme se těšit na zpívání, povídání a kreslení. Více o autorovi a pořadu zde http://www.ignu.cz/marek-solmes-srazil

Ve středu 16.11. proběhne ve školce vánočně laděné FOCENÍ dětí.

Exkurze v UVR Mníšek pod Brdy

V posledních dnech se starší děti z oddělení Kytiček, Čmeláků a Včelek vydaly na exkurzi do UVR v Mníšku pod Brdy. Jedná se o podnik, který zpracovává plastový odpad. Dozvěděli jsme se zde spoustu zajímavých informací o třídění a recyklaci odpadů formou zábavných aktivit. V poloprovozu jsme viděli drcení odpadu a v laboratoři jsme pozorovali pokusy, které připomínaly čarodějnická kouzla. Na rozloučenou děti dostaly osvědčení o absolvování školení a propagační dárky. Fotografie z exkurze jsou k vidění v sekci Fotogalerie.

Den s IZS zrušen

Vzhledem k nepřízni počasí se po dohodě se všemi složkami IZS akce plánovaná na tento pátek ( tj.7.10.) ruší. Děkujeme za pochopení.

Den s integrovaným záchranným systémem

V pátek 7.10.2016 dopoledne proběhne na zahradě školky Den s integrovaným záchranným systémem. Přijedou za námi hasiči a policisté i se služebními psi a předvedou nám, jak vypadá jejich práce. Jistě si budeme moci zblízka prohlédnout a vyzkoušet ledacos a dozvíme se plno nových a zajímavých věcí. Akce bude probíhat venku, prosíme tedy, aby děti byly, s ohledem na počasí, teple oblečené. 

Návštěva slepeckého pejska - šifra Mistra Brailla

V tomto týdnu nás v jednotlivých třídách navštívila paní Irena Stefanová, která je zakladatelkou a předsedkyní občanského sdružení Beluška. Pro děti bylo velmi zajímavé její vyprávění a setkání nejen s ní, ale také s její vodicí fenkou Belinkou. Paní Irena se nám pokusila přiblížit, jak se cítí, pohybuje a orientuje člověk s poškozením zraku, jak velkou pomocí je pro postiženého jeho vodicí pejsek, přečetla nám kousek pohádky napsané braillovým písmem, dokonce jsme si mohli vyzkoušet chůzi s bílou hůlkou. Setkání bylo pro děti, ale i pro nás učitelky velmi přínosné a milé.

Šifra Mistra Brailla

V rámci projektu občanského sdružení Beluška pro pomoc nevidomým, nás v naší školce navštíví vodící pes a nevidomí lektoři, kteří hravou formou přiblíží dětem život s postižením. Jedná se o interaktivní program Šifra Mistra Brailla, díky kterému si děti vyzkouší úkoly bez použití zraku, naučí se vnímat svět kolem sebe ostatními smysly a uvědomí si tak lépe hodnotu svého vlastního zdraví. 

Zapojili jsme se do podpory nadace Sdružení Beluška, které realizuje projekty pro podporu integrace a inkluzivního přístupu ke vzdělání a zaměstnávání osob s handicapem.

Dýňování - výlet do Čechovy stodoly

Tématický podzimní program "Dýňování" v Čechově stodole v Bukové u Příbrami. 

20.9. oddělení Včeliček a Čmeláků

21.9. oddělení Kytiček a Sluníček

Odjezd od školky autobusem, vždy v 8:00 hodin ráno, návrat na oběd.

Bližší informace na nástěnkách ve třídách. 

Třídní schůzky

Třídní schůzky pro všechny rodiče (včetně rodičů nově přijatých dětí) se budou konat ve středu 7.9.2016 od 18:00 h. v jednotlivých třídách. Prosíme, zařiďte si hlídání pro své děti a dostavte se bez nich. Děkujeme za pochopení.

Seznamy dětí pro rok 2016/2017

Seznamy dětí pro školní rok 2016/2017 jsou k dispozici v sekci jednotlivých tříd. 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí, kteří se nezúčastnili červnové schůzky

Školní rok začíná ve čtvrtek 1.9.2016. Všechny nově přijaté děti mají tzv. adaptační týden tj. prvních 5 dní do 10:00 h. Postupné prodlužování pobytu v MŠ bude dále individuální, po dohodě s třídní učitelkou. 

Stránky

Subscribe to Mateřská škola Dobřichovice RSS