Zahrada smyslů úspěšně dokončena

Jsme moc rádi, že se v tomto školním roce podařilo dokončit projekt  "Zahrada smyslů", který byl realizován na základě grantu Státního fondu životního prostředí České republiky. V příloze naleznete fotografie průběhu prací a hotové prvky. Děkujeme všem, kteří se na výstavbě podíleli. 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče, nemějte obavy, v posledním srpnovém týdnu vám bude doručen dopis s veškerými důležitými informacemi ohledně nástupu do mateřské školy. Vše důležité se tedy dozvíte včas. Do té doby přejeme všem hezké léto!

Rozloučení s předškoláky

Milí předškoláci, budoucí školáci,

Platby za červen 2020

Děti, které navštěvují školku v měsíci červnu, platí školné fixně a to standardně ve výši jako po celý školní rok, tedy 1.100,- (opět mimo předškoláky). 

Prázdninový provoz MŠ

Letošní prázdninový provoz MŠ je stanoven na 1. - 17.července 2020. Stejně jako každý rok je tento provoz určen pro děti zaměstnaných rodičů, kteří nemaji jinou moznost,

Výsledky přijímacího řízení pro školní 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 ke stažení zde: http://www.msdobrichovice.cz/dokumenty-ke-stazeni Rozhodnutí o přijetí dítěte zůstává v MŠ, rodičům není automaticky odesíláno. V případě zájmu vám po telefonické dohodě bude vydána kopie. 

Bližší informace pro rodiče, jejichž děti počínaje 1.9.2020 nedosáhnou věku 3 let, budeme rozesílat mailem v nejbližších dnech. 

Platby do konce školního roku

Platby školného (mimo předškoláků) a zálohovou platbu za obědy na červen uhraďte nejpozději do 15.6. 2020. Zálohy za stravné budou centrálně vyúčtovány koncem července 2020 a případné přeplatky vám budou poté obratem zaslány na váš účet. Děkujeme.

Informace pro rodiče dětí, které nastoupí do MŠ v pondělí 25.5.2020:

Připomínáme následující (prosíme, přečtěte celé):

- před budovou MŠ je nutné dodržovat bezpečné rozestupy

- do budovy budeme vpouštět jednotlivě, omezte tedy svůj pobyt v šatně jen na opravdu nutné minimum

- rodič vstupuje pouze s rouškou

- při vstupu do objektu MŠ použije rodič i dítě desinfekci

Praktické informace

Vážení rodiče,

s ohledem na nejčastější dotazy, zde pro vás máme několik informací:

- peníze za PLAVÁNÍ budou vráceny všem osobně v provozní době MŠ po 25.5. 2020. O termínu vyzvednutí vás budeme předem telefonicky informovat

- pro rodiče dětí, které již letos nenastoupí bude též možné po dohodě vyzvednout věci ze šaten

- veškeré zájmové kroužky pořádané MŠ se do konce školního roku ruší

Informace k obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče, 

po dohodě se zřizovatelem bude MŠ opět otevřena od pondělí 25. května 2020. Dokumenty (opatření + čestné prohlášení) nutné k docházce do konce tohoto školního roku si laskavě vytiskněte zde http://www.msdobrichovice.cz/dokumenty-ke-stazeni a podepsané přineste při nástupu do MŠ. Ohledně závazného zájmu o docházku vašeho dítěte vás budeme kontaktovat telefonicky co nejdříve. Těšíme se na vás, vaše MŠ 

Stránky

Subscribe to Mateřská škola Dobřichovice RSS