Pomozte nám...

Milí rodiče. Prázdniny končí a my ze všech sil připravujeme školku pro naše malé žáčky. Zatím co někteří z vás a vaše děti se ještě můžete koupat, ležet na plážích, cestovat nebo jinak relaxovat, my již připravujeme prostory školky. Aby se mohly 2. září otevřít dveře v čistých, čerstvě vymalovaných třídách s umytými okny, vypranými záclonami, vydezinfikovanými hračkami  -  zkrátka u nás se nyní gruntuje.

Letošní léto jsme měli ,,zpestřené“ likvidací následků červnových povodní. Více než měsíc stála ve všech sklepních prostorách školky do výše 1 m. spodní voda. Čerpání nebylo možné – do rána voda byla zpět.

Spodní voda zasáhla i keramickou dílnu, tolik oblíbené místo našich dětí.

 Dílna prošla během prázdnin totální rekonstrukcí. Protože voda stála pod linoleem, po zdech přímo letěla plíseň tryskem nahoru. Nedalo se na nic čekat. Lina se musela vytrhat, místnosti 24 hodin denně sušit, podlaha poté zbrousit.  Preventivně  jsme nechali položit dlažbu – nemůžeme spoléhat na to, že povodně nás již nezasáhnou. Bylo potřeba zdivo očistit na cihlu a po vysušení natáhnout sanační omítky. Vymalovat, sušit a sušit. Vysoušíme stále. Veškerý nábytek včetně dveří byl znehodnocen.  Nyní je dílna zbrusu nová, ale prázdná. Veškeré finance včetně sponzorských darů, které jsme na povodňové škody obdrželi, jsou vyčerpány. Proto se obracím na ty z vás, kteří třeba jen drobnou částkou mohou a chtějí přispět na vybavení dílny. Na základě darovací smlouvy s předmětem účelu vám vystavím smlouvu o poskytnutí daru. Příspěvky můžete posílat na č. účtu 0390899399/0800 pod variabilním symbolem 64940. Děkuji všem, kteří již své příspěvky poslali. Děkuji předem těm, kteří se o této skutečnosti dozvěděli nyní a pomohou nám.

Za kolektiv mateřské školy M. Víšková