Schůzky rodičů

Schůzky rodičů budou probíhat v jednotlivých třídách ve čtvrtek 5. 9. v 18. 30 hodin. Tento čas jsme zvolili na základě žádostí rodičů vyplývajících z dotazníkového šetření v lońském školním roce. Vaše účast je důležitá. Věříme, že se dostavíte v hojném počtu a že v tomto čase nebudete mít problémy s hlídáním dětí jedním z rodičů ve vašich domácnostech. Schůzka je plánovaná na cca 30 -  40 minut. Těšíme se na setkání.

Datum: 
05.09.2013