Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Základní informace týkající se nástupu do MŠ obdržíte formou dopisu, který bude zaslán koncem měsíce srpna. V prvním zářijovém týdnu proběhnou ve všech třídách rodičovské schůzky, kde se dozvíte veškeré další, podrobnější informace (platby, denní režim, omluvy, kontakty, akce...).