Kontakty

Název

Mateřská škola Dobřichovice

Adresa

Březová 680, 252 29 Dobřichovice, okr. Praha - Západ

Telefon MŠ

257 712 406

721 560 713

Omluvy dětí

Berušky 771169226

Modrásci: 773 454 516

Sluníčka: 774 004 661

Kytičky 771171910

Včelky: 739 379 943

Čmeláci: 604 368 096

OMLUVY FORMOU SMS ZPRÁVY, VŽDY NEJPOZDĚJI DO 8 HODIN RÁNO DANÉHO DNE

Email msdobrichovice@seznam.cz 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

školné  1100,- Kč           

 0390899399 / 0800

stravné 700,- Kč

019 - 0390899399 / 0800

Při platbě používejte přidělený variabilní symbol, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

IČ: 71003932

Datová schránka: sth9ncz

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Víšková, ředitelka školy  - 721 560 713

Olga Kischerová, zástupkyně ředitelky - 773 454 516

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
InfoRoom, s.r.o., se sídlem Zelená 1133, 252 29 Dobřichovice

kontaktní e-mail: poverenec@inforoom.cz