Informace k platbám

Veškeré platby prosím poukazujte na bankovní účty, které jsou uvedeny v sekci Kontakty zde http://msdobrichovice.cz/node/489 a to vždy do 15tého daného měsíce. Částku plaťte vždy, tak jak je uvedena, bez ohledu na docházku dítěte - vše bude vyúčtováno a přeplatky vráceny na konci školního roku. Pouze v případě pozdějšího nástupu do MŠ (říjen 2018), neplaťte za měsíc září.