Výlet do Planetária

V příštím týdnu se vypravíme do pražského Planetária. V pondělí 6.5. oddělení Berušek, Modrásků a Sluníček na představení Anička a Nebešťánek v úterý 7.5. pak oddělení Včeliček a Čmeláků a Kytiček, na představení Polaris. Sejdeme se vždy v 7:45 v šatnách vašich tříd, odkud se odebereme do přistaveného autobusu. Děti s sebou nic nepotřebují, svačinu i pití zajišťuje MŠ, návrat na oběd. Vybíráme 150,- (75,- vstupné, zbytek příspěvek na autobusovou dopravu).