Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče, pokud bylo vaše dítě přijato do naší mateřské školy, neobdržíte žádné rozhodnutí o jeho přijetí. Toto se vydává pouze v případě jeho nepřijetí.

Pro děti, které byly přijaty, avšak ke dni 2.9.2019 ještě nedovrší věku 3 let, je datumem nástupu do MŠ den jejich třetích narozenin.

Koncem měsíce srpna očekávejte ve své poštovní schránce dopis s veškerými důležitými informacemi ohledně nástupu do mateřské školy.