Uzavření mateřské školy

Vzhledem k mimořádným opatřením, o kterých vláda rozhodla s platností od půlnoci 16. 3. 2020, se po dohodě se zřizovatelem od 17. 3. 2020 ruší provoz MŠ Dobřichovice. Doba přerušení provozu se stanovuje na dobu neurčitou.

Sledujte www. msdobrichovice.cz a stránky Města Dobřichovice, kde Vám budeme poskytovat včas další informace.

Vydání potvrzení ,,Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ si můžete vyzvednout v kanceláři ředitelky MŠ denně v době 7.30 – 12.00 hodin. Ideálně o něj můžete požádat on-line a bude Vám odesláno e-mailem.

Uhrazené školné bude platícím zákonným zástupcům kompenzováno po dohodě se zřizovatelem v návaznosti na délce období uzavření mateřské školy.

Děkujeme všem za pochopení a věříme ve společné zvládnutí vzniklé situace.

Mgr. Monika Víšková – ředitelka školy