Zápis do MŠ

Letošní zápis do naší mateřské školy proběhne v měsíci květnu. Žádosti budou k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ koncem měsíce dubna. Přesná data budou zveřejněna 30 dní před konáním zápisu na internetových stránkách MŠ, stránkách města Dobřicovice a na úřední desce.

Termín zápisu je posunut na konec května z důvodu zákonné lhůty 30.květen - datum, kdy se rodiče předškoláků závazně rozhodují, zda dítě odejde z MŠ nebo zůstane další rok. V naší mateřské škole je letos 60 předškoláků. Přesný počet uvolněných míst a počet odkladů školní docházky je nejistý a mnoho rodičů bude až do května nerozhodných. Je proto zbytečné zápis pořádat dříve.