Informace pro rodiče dětí, které nastoupí do MŠ v pondělí 25.5.2020:

Připomínáme následující (prosíme, přečtěte celé):

- před budovou MŠ je nutné dodržovat bezpečné rozestupy

- do budovy budeme vpouštět jednotlivě, omezte tedy svůj pobyt v šatně jen na opravdu nutné minimum

- rodič vstupuje pouze s rouškou

- při vstupu do objektu MŠ použije rodič i dítě desinfekci

- při předání dítěte mějte připraveny oba vyplněné dokumenty z webu (opatření a čestné prohlášení - obojí ke stažení zde http://www.msdobrichovice.cz/dokumenty-ke-stazeni). Bez těchto dokumentů nemůže být dítě přijato

- přijaty budou jen zcela zdravé děti

- pro případ náhlého zhoršení zdravotního stavu vašeho dítěte je nutné mít v šatně přichystanou roušku

- vzhledem k tomu, že se budeme maximálně snažit veškeré aktivity přesunout na školní zahradu a to i v ne zcela ideálním počasí, přizpůsobte tomuto oblečení dětí

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A TĚŠÍME SE NA VÁS! SPOLEČNĚ TO JISTĚ ZVLÁDNEME.