Prázdninový provoz MŠ

Letošní prázdninový provoz MŠ je stanoven na 1. - 17.července 2020. Stejně jako každý rok je tento provoz určen pro děti zaměstnaných rodičů, kteří nemaji jinou moznost,
kam své děti umistit. Závazně je možné přihlásit dítě ve vašich kmenových třídách a to za stále trvajících opatření z období koronavirové krize (podepsané čestné prohlášení a souhlas s dodržováním provozních opatření). Školné (mimo předškolní děti) je na toto období stanoveno ve výši 600,- a to fixně, bez ohledu na počet dní vaší docházky. Stravné zůstává stejné a to zálohově 700,- . Platby za prázdninový provoz budeme požadovat předem do 30.6.2020. Poslední týden v červenci budou zúčtovány veškeré platby za stravné v tomto školním roce a případné přeplatky vám budou poukázány zpět.