Platby za červen 2020

Děti, které navštěvují školku v měsíci červnu, platí školné fixně a to standardně ve výši jako po celý školní rok, tedy 1.100,- (opět mimo předškoláky).