Informace k nástupu do MŠ k 1.9.2020

Vážení rodiče, 

s ohledem na neustále se měnící podmínky a doporučení k provozu školských zařízení Vás prosíme, abyste sledovali informace na webových stránkách MŠ.

Pro tuto chvíli platí následující: 

- roušky nejsou v současné době povinné

- v případě změny můžete být vyzváni k jejich použití, proto doporučujeme nosit roušku při sobě

- každé dítě by mělo mít v šatně uloženou roušku pro případ náhlého onemocnění

- do budovy nevstupujte nemocní

- dítě do MŠ doprovází pouze jeden zákonný zástupce a v budově se zdržuje pouze po dobu nezbytně nutnou

- před vstupem do objektu vždy (dítě i rodič) použije desinfekci ze zásobníků umístěných před vchodem 

- z hygienických důvodů prosíme rodiče, aby nevstupovali do tříd

Děkujeme za respektování těchto pravidel a těšíme se na vás!