Školní řád

Aktuální školní řád, který vám byl prezentován na třídních schůzkách dne 3.9.2020, je k dispozici v sekci dokumenty zde http://www.msdobrichovice.cz/dokumenty-ke-stazeni. Tištěná verze je k nahlédnutí, či zapůjčení ve všech třídách. V průběhu měsíce září budete svými učitelkami vyzváni k podpisu, že jste se školním řádem byli seznámeni. Děkujeme za spolupráci.