Hrátky s angličtinou odloženy

Po důkladném zvážení okolností bude kroužek Hrátky s angličtinou po dobu nouzového stavu taktéž zrušen.