Screening školní zralosti pro předškoláky

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se uzavření MŠ prodlužuje, nabízíme Vám testy školní zralosti u předškoláků formou individuálních schůzek dítěte se školní psycholožkou Mgr. Janou Pelinka Doksanskou a to takto:
Kytičky - čtvrtek 25.3.
Včelky - středa 31.3.
Čmeláci - čtvrtek 1.4.

Ke schůzce budete vyzváni třídní učitelkou telefonicky během úterý 23.3. formou dohody konkrétního času vaší návštěvy. Výsledek screeningu (tedy je-li dítě zralé či nezralé pro nástup do ZŠ) vám bude sdělen ihned po schůzce. Případnou konzultaci požadovanou buď vámi či psycholožkou, bude nutné domluvit po testech individuálně telefonicky.
Své dítě v daném termínu předáte u vchodu MŠ pedagogickým pracovníkům a za cca 20 minut si ho tamtéž opět vyzvednete. V případě, že se vám nabídnutý termín nehodí, pokusíme se vám zajistit náhradní v termínech ostatních tříd. Screening se netýká dětí s odkladem školní docházky v letošním roce a dětí, jejichž rodiče již nyní s určitostí vědí, že budou žádat odklad nástupu na ZŠ na příští rok.