Prohlášení o přístupnosti

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.msdobrichovice.cz.

Forma zveřejňovaných informací je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen „směrnice“) a se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5, formátování obsahu je realizováno odděleně pomocí kaskádových stylů CSS, a JavaScriptu. Uspořádání a ovládání webových stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče).

V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte kontakty uvedené na konci tohoto prohlášení.

 

Informace prezentované v jiných formátech

Na těchto stránkách jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Zpravidla se jedná o dokumenty, které jsou určeny k dalšímu off-line použití, případně takové, u kterých je potřeba zachovat přesné rozložení všech elementů a celkovou konzistenci dokumentu a které by proto bylo nepraktické realizovat pomocí HTML.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

 

V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem nebo telefonicky kontaktní osoby uvedené na konci tohoto prohlášení a domluvte si zaslání souboru v jiném formátu, případně si vyžádejte další informace.

 

Výjimky z pravidel přístupnosti

Obsah těchto stránek vznikal postupně v rámci dlouhého časového období. Přese všechnu snahu nejsme schopni zajistit plošnou nápravu všech nedostatků. Z důvodu nepřiměřené zátěž proto naše stránky dočasně využívají výjimku ve smyslu článku 5 směrnice v následujícím rozsahu:

Vložené obrázky nemají alternativní textový popis. Některé naše stránky neobsahují odkazy pro přímou navigaci uvnitř stránky. V našich stránkách používáme pro formátování obsahu v malé míře tabulky (table) bez záhlaví. V malé míře se na našich stránkách vyskytují vstupní elementy formulářů, které nemají uveden odpovídající alternativní textový popis.

Vzhledem k tomu, že naše stránky nemají velký rozsah neměly by tyto nedostatky být zásadní pro porozumění jejich obsahu.

Je možné, že se na našich stránkách ojediněle vyskytují i jiné nedostatky v dodržování pravidel přístupnosti vzniklé v důsledku chyby – průběžně se snažíme je odstraňovat.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12.09.2020.

 

Kontakt na správu webu

V případě, že v důsledku technických nedostatků máte vzhledem ke svým omezením problém s porozuměním obsahu našich stránek, využijte některý z následujících kontaktů. Budeme se snažit potřebné informace Vám předat v odpovídající formě jinou cestou. Na stejné adresy směřujte Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu.

Mgr. Monika Víšková, ředitelka

tel: 257 712 406, mobil: 721 560 713

E-mail: MSDobrichovice@seznam.cz

 

Ostatní sdělení

V případě, že je pro Vás obsah a text webových stránek obtížně čitelný můžete si jej zvětšit pomocí nástroje Vašeho prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení Vašeho monitoru. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat a zmenšovat taktéž za užití klávesových zkratek CTRL++ a CTRL+-.