Nová hygienická opatření od 10.9.2020

Od čtvrtka 10.9.2020 platí v budově MŠ následující: 

- rodiče mohou do budovy vstupovat pouze s rouškou

- děti mít roušku NEMUSÍ

- v šatnách udržujte ideálně 2 metrové rozestupy

I nadále platí, že: 

- s dítětem vstupuje do budovy vždy pouze jeden zákonný zástupce

- v budově se rodič zdržuje pouze po dobu nezbytně nutnou

Školní řád

Aktuální školní řád, který vám byl prezentován na třídních schůzkách dne 3.9.2020, je k dispozici v sekci dokumenty zde http://www.msdobrichovice.cz/dokumenty-ke-stazeni. Tištěná verze je k nahlédnutí, či zapůjčení ve všech třídách. V průběhu měsíce září budete svými učitelkami vyzváni k podpisu, že jste se školním řádem byli seznámeni. Děkujeme za spolupráci.

Třídní schůzky

Třídní schůzky se ve všech třídách uskuteční ve čtvrtek 3.září od 18:00

Informace k nástupu do MŠ k 1.9.2020

Vážení rodiče, 

s ohledem na neustále se měnící podmínky a doporučení k provozu školských zařízení Vás prosíme, abyste sledovali informace na webových stránkách MŠ.

Pro tuto chvíli platí následující: 

- roušky nejsou v současné době povinné

- v případě změny můžete být vyzváni k jejich použití, proto doporučujeme nosit roušku při sobě

- každé dítě by mělo mít v šatně uloženou roušku pro případ náhlého onemocnění

- do budovy nevstupujte nemocní

Seznamy dětí na školní rok 2020- 2021

Seznamy dětí rozdělených do jednotlivých tříd jsou k dispozici v sekci Dokumenty zde http://www.msdobrichovice.cz/dokumenty-ke-stazeni

Jmenné seznamy tříd

Vážení rodiče, 

seznamy dětí podle jednotlivých tříd budou zde na webových stránkách zveřejněny koncem tohoto týdne. 

Zahrada smyslů úspěšně dokončena

Jsme moc rádi, že se v tomto školním roce podařilo dokončit projekt  "Zahrada smyslů", který byl realizován na základě grantu Státního fondu životního prostředí České republiky. V příloze naleznete fotografie průběhu prací a hotové prvky. Děkujeme všem, kteří se na výstavbě podíleli. 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče, nemějte obavy, v posledním srpnovém týdnu vám bude doručen dopis s veškerými důležitými informacemi ohledně nástupu do mateřské školy. Vše důležité se tedy dozvíte včas. Do té doby přejeme všem hezké léto!

Rozloučení s předškoláky

Milí předškoláci, budoucí školáci,

Platby za červen 2020

Děti, které navštěvují školku v měsíci červnu, platí školné fixně a to standardně ve výši jako po celý školní rok, tedy 1.100,- (opět mimo předškoláky). 

Stránky

Subscribe to Mateřská škola Dobřichovice RSS