Testování - tužka

Od 27.11. bude probíhat testování novinky : tužky, která snímá tlak na papír. Děti budou kreslit obrázky nebo plnit úkoly pracovního listu.Výsledky se vyhodnotí.P.učitelky Vás s touto akcí seznámí a požádají o souhlas rodičů.

Logopedická depistáž

Proběhne na naší škole 27.11., 9.12., a 11.12.

Podrobnosti opět na nástěnkách jednotlivých tříd.

Pozor, koza nekouří!

Předškoláci se účastní  " Programu prevence návykových látek pro děti předškolního věku.

Bližší podrobnosti se dozvíte na nástěnkách.

Pojedeme do divadla

POZOR ZMĚNA !

Termín pro třídy Berušek, Modrásků, Sluníček a Kytiček zůstává stejný, tj. 18.11. ve středu.

Třídy Včelek a Čmeláků jedou 20.11., tj. v pátek!  ( původní termín byl 19.11. )

Všechny děti platí 90,- Kč na vstupné a 50,- Kč jako příspěvek na autobus. Tedy dohromady 140,- Kč.

Odjezdy od školky jsou v 8 hodin. Bližší informace na nástěnkách.

Milí rodiče a přátelé školy

Milí rodiče a přátelé školy.

Na začátku letošního září se nám po dlouhém čekání a celo-prázdninovém úsilí podařilo otevřít šestou třídu naší mateřské školy. Nyní máme krásné, velké prostory a zázemí, jaké nám může kdekdo závidět. Naše město investovalo do stavby a vybavení nemalé množství svých financí.

Mobilní planetárium

Tak už víme, co to znamená, když k nám přijede mobilní planetárium. Veliký stan, kam se vejdou děti i ze dvou tříd. Program se promítá na celou kruhovou plochu. Menší děti shlédly pohádku o rybičce a ty větší provázela beruška a svatojánský brouček do koruny stromu. Tam se dozvěděli prostřednictvím těchto dvou, jak strom roste, kde bere živiny atd. Podívejte se na fotky, předem se omlouváme za kvalitu.

Podzimní hraní a tvoření v Kytičkách

Podívejte se na několik snímků ze třídy Kytiček.

Omlouvání dětí

Prosíme rodiče, aby omlouvali své děti výhradně na telefonní čísla do svých tříd, to znamená na telefonní čísla mobilů paní učitelek. Informujte se na nástěnkách.

Kouzlení ve školce

Víte, že myčka může fungovat bez vody, elektřiny a tablet? Jak je možné, že králíci skákají z klobouku do klobouku a ještě přitom mění barvu? A umíte chytat penízky ve vzduchu? To a ještě mnoho dalšího jsme viděli na kouzelnickém představení. Podívejte se na fotečky.

Novinka pro děti

Na 2. 11. jsme do naší školky objednali nafukovací Planetárium s pořadem " Život ve stromě ".Děti budou uvnitř nafukovací koule seznámeni s životem v koruně stromu. Bude to pro nás všechny nová zkušenost. Cena pořadu je 55,- Kč

Stránky

Subscribe to Mateřská škola Dobřichovice RSS