Seznamy dětí pro rok 2016/2017

Seznamy dětí pro školní rok 2016/2017 jsou k dispozici v sekci jednotlivých tříd. 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí, kteří se nezúčastnili červnové schůzky

Školní rok začíná ve čtvrtek 1.9.2016. Všechny nově přijaté děti mají tzv. adaptační týden tj. prvních 5 dní do 10:00 h. Postupné prodlužování pobytu v MŠ bude dále individuální, po dohodě s třídní učitelkou. 

Zahradní slavnost

Blíží se naše tradiční Zahradní slavnost. Vzhledem k tomu, že středa 29.6. je  všední den, chtěli bychom Vás požádat o vyzvednutí dětí po obědě do 13. hodin. Poté začneme na zahradě připravovat slavnostní prostředí. Rodiče, kteří si nemohou děti odvést po obědě, si je vyzvednou nejpozději v 15.30, aby mohli na slavnost s dětmi odejít. V případě deště se celá akce přesune do haly Bios, kterou mám jako provizorní řešení poskytl Sokol.

Na návštěvě v DD Lety

Do tříd Včelek a Čmeláků v naší školce chodí děti z Dětského domova Lety. Tuto středu jsme měli možnost si prohlédnout prostředí, ve kterém děti žijí. Mají to tam moc hezké, příjemné, byty ( tzv. domečky ) zařízené jako ty naše. Na zahradě spoustu možností ke sportu i různým činnostem. Děkujeme paní vedoucí, sociální pracovnici i vychovateli Štěpánovi D. za vlídné přijetí. Cestou zpět jsme dětem nedokázali odpovědět na otázku: Proč tam děti nemají tátu s mámou?

Seznam přijatých a nepřijatých dětí na školní rok 2016/17

Na seznam přijatých a nepřijatých dětí na školní rok 2016/17 se můžete podívat ZDE.

K letošnímu zápisu přišlo 92 žadatelů. 45 bylo přijato a 47 odmítnuto.

Připomenutí

V úterý 31.5. děti ze Včelek a Čmeláků odjíždí linkovým autobusem do Všenor, kde nás čekají děti ze 3.A. Zahrají nám divadlo s písničkami " Staré pověsti české". Sraz do 7.30 v MŠ nebo v 7.45 na zastávce U pošty.

 

Oslava Dne dětí ve středu 1.6.! v duchu královské slavnosti. Těšíme se na krále, princezny, rytíře, dvorní dámy, šašky,kuchaře, myslivce atd.

Celodenní výlet

V pátek, 3.6., jedou všechny třídy do ZOO Plzeň. Sraz dětí v jednotlivých třídách je v 7. 45 ! Podrobnosti k výletu sledujte na nástěnkách.

Poděkování

Děkujeme všem rodičům za finanční příspěvek ve formě vstupného na ukázku práce s asistenčními psy. Vybraná částka 7 300 Kč byla poukázána na Nadaci, která tyto psy cvičí.

Zahradní slavnost

Upozornění!

Zahradní slavnost s programem loučení s předškoláky se koná ve středu 29.6. od 16 hodin.

plánované akce - KVĚTEN

10.5.- " Den matek " - oslava svátku matek v jednotlivých třídách

25.5.-  divadlo Špílberk v MŠ a jejich pohádka " Kůzlátka a vlk "

1.6.- " Den dětí " na zahradě školky. Prosíme maminky, aby dětem připravily převleky na princezny, rytíře, krále, šašky atd. Formou " středověké slavnosti " si připomeneme 700 let od narození Karla VI.

 

Stránky

Subscribe to Mateřská škola Dobřichovice RSS