Novinka pro děti

Na 2. 11. jsme do naší školky objednali nafukovací Planetárium s pořadem " Život ve stromě ".Děti budou uvnitř nafukovací koule seznámeni s životem v koruně stromu. Bude to pro nás všechny nová zkušenost. Cena pořadu je 55,- Kč

Psovodi u vody

Na hrázi u cvičiště v Letech se sešlo spoustu dětí z okolních školek. Také se bylo na co koukat. Pejskové poslouchali své páníčky mnohdy lépe, než některé děti své rodiče. Podívejte se do fotogalerie.l

Divadlo - Janek dobrák

Vypravili jsme se na toto představení do řevnického kina.Cestovalo se nám vlakem dobře. Čekala je moc hezká pohádka, hraná dětmi ze souboru Kukadýlko. Největší ohlas měla studánková víla. Zpět jsme se vydali pěšky a je třeba děti velmi pochválit, že ji zvládly.

Plánované akce - termíny

Pondělí   5. 10.     " Psovodi u vody " ( V + Č + K )

Pondělí 19. 10.       Kouzelnické vystoupení -  pro všechny třídy

Středa   18. 11.    " Míša Kulička " ( B+ M + S + K )  představení pohádky v pražském divadle GONG

Čtvrtek  19. 11.    " Kubula a Kuba Kubikula " ( V + Č )  pražské divadlo GONG

Děti v Chuchelské zoo

Podívejte se na několik fotografií z výletu menších dětí, kterým, na rozdíl od první party, přálo krásné podzimní počasí.

Dračí dopoledne

V úterý se děti ze Čmeláků a Včelek vydaly " na draka ".Usadil se nám na zahradě v lese jako v té básničce " Je to pravda, je to tak, v černém lese žije drak....." A potom již záleželo na odvaze a statečnosti dětí se jít ke drakovi podívat. Bylo spousta těch, co mají srdce na pravém místě, kteří nabídli pomoc svým méně statečným kamarádům. Jako důkaz své odvahy si děti odnesly pravý dračí zub. Víte, že podle některých dětí měl drak sedm hlav? Tak bohatě pracovala fantazie! Podívejte se na fotečky.

Psovodi u vody

Pro naše nejstarší děti ( Včelky, Čmeláci a Kytičky) je určena akce s názvem " Psovodi u vody ".

Akce proběhne 5. října v pondělí na cvičišti v Letech. Vyrážíme po svačině a vracíme se na oběd. 

Menší děti se mohou na pejsky těšit na jaře.

Divadlo v Řevnicích

V pátek, 2.října, pojedou třídy Včelek a Čmeláků do řevnického kina na představení " Janek dobrák ". 

Sejdeme se do 7.30 hod. v MŠ  nebo po předchozí domluvě s p.učitelkou do 8 hod. na nádraží. Děti budou mít baťůžek s pitím. Svačinu dostanou ze školky.Den předem, tj. ve čtvrtek, děti přinesou 40,- Kč na vstupné. Bližší informace na nástěnkách nebo u p.učitelek.

Rodiče pozor!

Změna omlouvání dětí z docházky do MŠ. 

Omluvy dětí na příslušný den oznamujte na tel. čísla jednotlivých učitelek přímo do tříd nebo na služební telefon MŠ 721 560 713.

Preferujeme zasílání sms a to POUZE do 8.00 hodin. Děkujeme.

Dýňování v Čechově stodole

Třídy Včeliček a Čmeláků jely na svůj podzimní dopolední výlet na Dýňování v Čechově stodole v Bukové u Příbramě. Byli jsme velmi mile překvapeni hezkým prostředím, vlídným přijetím " dospěláků" i hezky připravenou organizací a náplní pro dvě třídy. Děti měly stále na co koukat i co dělat. To vše v klidu a příjemné atmosféře. Podívejte se na fotečky. 

Stránky

Subscribe to Mateřská škola Dobřichovice RSS