Rodičům nově přijatých dětí

Vážení rodiče.

Vzhledem k tomu, že Vaše dítě bylo přijato od 2. 3. 2015 do naší mateřské školy, dovoluji si Vás informovat o tom nejdůležitějším před zahájením docházky.

Náš výjezd do divadla Gong

Dnes tj. 11.2. jsme navštívili pražské divadlo Gong. Byla pro nás připravena pohádka " O kočičce a pejskovi " Dětem se představení líbilo, i když některé srovnávali s kreslenou verzí.Jak to chodí při takovém výjezdu se podívejte na fotogalerii.

Den otevřených dveří

Dlouho očekávaný den " D " je tady. V patře naší školky vznikly krásné prostory pro děti. Pokud si je chcete prohlédnout, máte možnost 

v neděli 1.března od 16 do 18 hodin na Dnu otevřených dveří.

Plavání

16.února začínáme s plaveckým kurzem v Hořovicích. Vyjíždět budeme vždy v pondělí a ve středu.

Děti budou mít batoh, ne igelitovou tašku! V něm povezou plavky, plážové pantofle, osušku nebo župan, pití a malou sušenku ( bez čokolády ).

Děvčata potřebují navíc plaveckou čepici a hřeben. Na oběd se budeme vracet kolem 12,30 hodin.

Peníze za plavání uhraďte nejpozději do 13.února v pátek.

Co nás čeká v únoru

Měsíc únor bude plný akcí a tady je jejich přehled:

11.2. ve středu vyjíždí všechny třídy do divadla Gong v Praze na představení " O pejskovi a kočičce " Odjezd v 8 hodin od MŠ, Děti si přinesou podepsané pití ( typu Jupík)

12.2. ve čtvrtek bude mít pan Josef Klíma ve školce  " AUTORSKÉ ČTENÍ " knihy " Já, Baryk "

12.2. v 18 hodin pořádáme třídní schůzky 

Vyhlášení zápisu do nově otevřené třídy MŠ

Dne 20. 2. 2015 bude v době od 8 – 16 hodin v MŠ Dobřichovice, Březová 680 zápis dětí do nové třídy MŠ, otevřené 2. 3. 2015.

Žádost o přijetí si můžete vyzvednout v provozní době MŠ v kanceláři ředitelky počínaje dnem 16. 2. 2015. Od tohoto dne bude rovněž ke stažení na www.msdobrichovice.cz.

Potvrzení o zdravotním stavu a očkování nebudou dokládat ti žadatelé, kteří byli u zápisu v naší MŠ v květnu 2014/potvrzení je platné jeden rok/.

Testy školní zralosti

Ve dnech 8. 1, 12. 1. a 14.1. 2015 mají rodiče předškolních dětí možnost nechat své dítě vypracovat test školní zralosti pod vedením školní psycholožky Mgr. Doksanské. Děti budou pracovat ve skupinkách v dopoledních hodinách v odděleném prostoru, aby nebyly rušeny. Výsledky testů sdělí rodičům třídní učitelky, které budou psychologem v dostatečné míře informovány. Pouze v problematických případech bude navržena možnost konzultace přímo s Mgr. Doksanskou.

Pokud máte o testy zájem, podepište v jednotlivých třídách souhlas s provedením testu. Děkujeme

Ohlédnutí za pobytem na Sokolovně

Na Sokolovně nám bylo dobře.Prožili jsme tam krásný slunečný podzim,počasí nám přálo a stálo při nás.Zmokli jsme jen jednou.Na pobyt venku jsme měli vše po ruce.Lesík,velké valy,Karlík,Viničná alej,park. Děti se naučily velké samostatnosti,organizační přechody zvládaly rychle a samostatně.A baťůžky jsme také časem vychytali,takže jsme v nich nosili jen ty nejdůležitější věci. Někdo dokonce jen bačkory.

Přání všem

Milé děti, rodiče a přátelé školy. Blíží se chvíle tajemného očekávání, vzájemného pochopení a odpouštění.

Buďme si toho vědomi a prožijme svátky Vánoční v klidu a pohodě.

V době od 23. 12 – 5. 1. 2015 bude mateřská škola uzavřena. V novém roce se těšíme na viděnou

ve třídě Berušek, Modrásků, Sluníček a Kytiček.

Hodně zdraví, štěstí a radosti všem přeje kolektiv MŠ.

Čerstvé zprávy ze staveniště

Po Vánočních prázdninách, 5. 1. 2015, se děti vrací zpět ,,na základnu'', do svých tříd, do školky v Březové ulici.

Termín dokončení stavby je v současné době stanoven na 2. 2. 2015. Pokud bude probíhat vše podle plánu a bez komplikací, třída s nově přijatými dětmi by měla být v provozu od 1. 3. 2015.

Pokud tomu tak bude, vyhlásím termín zápisu hned po kolaudaci na začátek února 2015. Kritéria budou shodná s kritérii na jaře 2014.

Stránky

Subscribe to Mateřská škola Dobřichovice RSS