Asistenční pes

 

15.června proběhlo ve školce milé setkání s cvičitelkou asistenčních psů . Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o výcviku a zhlédly práci fenky " Eny" tzv. na živo. Představilo se nám také 6 měsíční štěně Megi ve výcviku. Foto v galerii.

Senior klub ve školce

 

V pondělí, 8.června, jsme již tradičně jako každý rok přivítali členky a také člena dobřichovického Senior klubu. Děti si připravily pásmo písniček a básniček, vystoupili též školkové " Tanečky" a nezapomněli jsme ani na malou pozornost pro naše hosty. Na závěr si hosté prohlédli novou přístavbu školky.Foto v galerii.

Oslava Dne dětí

 

1.června jsme s dětmi oslavili jejich svátek. Tentokrát jsme zvolili formu " maškarního bálu" s živou hudbou. Počasí nám přálo, děti si užily dopoledne s písničkami a soutěžemi. K oslavě také patřilo divadelní představení v Mš " Bob a Bobek v Africe ".

Fotky

 

Ve fotogalerii je jen výběr, pokud máte zájem o další fota, jsou k dispozici ke ztažení.Informace u p.učitelek.

Fotodokumentace z květnových akcí

 

6.5. proběhlo představení divadelní společnosti " Kopeckých" s pohádkou " O sluníčku ".

22.5. navštívil děti ve školce sokolník se svými dravci.Toto setkání je pro děti vždy velký zážitek.

26.5. vyjely děti ze třídy Včeliček na svůj výlet na zámek Mníšek. Zde na ně čekala pohádková babička místo princezny, ale i tak se dětem na zámku líbilo.

27.5. proběhla na zahradě akce: Den s hasiči a městskou policií.

13.června zvou místní dobřichovičtí hasiči na louku u Berounky, kde bude připraven program pro děti a celé rodiny. Jste všichni srdečně zváni!

Výlet třídy Včeliček

25.května pojedou děti ze Včeliček na svůj výlet na zámek v Mníšku. Bude je tam očekávat princezna a provede je pohádkovým zámkem.

Podrobnosti se dozvíte na nástěnce Včeliček.

Celodenní výlet Sluníček a Kytiček

V pondělí tyto třídy odjíždí na celodenní výlet na Čapí hnízdo.

Příchod dětí do MŠ do 7.45 , odjezd v 8 hodin.

S sebou svačinky a pití na celý den, teplý oběd je zajištěn.

Rodiče zaplatí 100 Kč. ( 60 vstupné a 40 jako příspěvek na oběd )

30.duben u Včeliček a Modrásků

Tento den jsme ve třídách prožili vesele a ten oheň nám vůbec nechyběl. Ten si děti jistě užily večer se svými rodiči.

 

Jak žijí pilné včelky?

Tak se jmenoval program, připravený pro naše děti členkou včelařského svazu, paní Milerovou.Vyprávění bylo velmi zajímavé, doplněné promítáním obrázků a názorných pomůcek pro včelaře. Děkujeme za hezkou besedu!

Foto ve fotogalerii.

Na exkurzi v Uvru

Uvr v Mníšku zpracovává tříděný odpad, likviduje nebezpečné látky. Pro děti předškolní i školní pořádá výukové programy pod názvem: Třídíme s Adamem.Tento program je dobře zpracovaný a dětem se líbí.Letos jsme měli možnost se podívat do laboratoře tohoto podniku. Laborantky dětem připravily " pokusy- legrácky ". Od " Hrnečku, vař" až po rostoucího hada. Došlo i na ten dětmi žádaný " výbuch".

Stránky

Subscribe to Mateřská škola Dobřichovice RSS