Nové zprávy ze staveniště

Dne 12. 11. 2014 proběhl na stavbě v naší mateřské škole kontrolní den. Sešla se skupina zástupců stavební firmy, stavební dozor a architekti. Mimo jiné se projednávala možnost přestěhování dětí ze Sokolovny zpět do MŠ Březová. Z bezpečnostních důvodů byl tento termín s konečnou platností a nutnou časovou rezervou posunut o měsíc později, tedy na 15. 12. 2014. Vnitřní prostory stávajících tříd Modrásků a Berušek je nutné uvést do obyvatelného stavu. Po protečení stropů o němž jsem se již zmiňovala je nutno stále ještě třídy vysoušet.

Celé Česko čte dětem

V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu ,,CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“.

Stali jsme se členem Klubu školek, které čtou. Co to znamená?

Rodičům a přátelům školy....

Dnešní ráno bylo víc než zlé. Prudký déšť způsobil protečení stropů na mnoha místech pod rekonstruovanou střechou. Od šesti hodin jsme vytírali a likvidovali následky. Třídy, kde jsou děti – Sluníčka a Kytičky, zůstaly suché a bez poskvrnky. Nejvíc poničeny jsou prostory kuchyně, sklad potravin, třída Modrásků, chodba a ředitelna. Nyní již škody řeší pojišťovna . Škody budou uhrazeny z pojistky stavební firmy. Majetek je jedna věc, lidská práce věc druhá-často k nezaplacení.

Psovodi u vody

1. 10. 2014 jsme přijali pozvání naší partnerské MŠ Lety u Dobřichovic na akci, kterou pořádají s názvem Psovodi u vody. Děti budou mít možnost shlédnout výcvik psů na místním cvičišti. Poznáme nové kamarády a projdeme se podzimní přírodou.

Kouzelnické představení

V úterý, 30. 9. 2014 za námi přijede do mateřské školy kouzelník, aby nás rozveselil svými kouzelnickými kousky. Sejdeme se v 10 hodin ve třídě Kytiček, cena za vystoupení bude hrazena z provozu MŠ.

Rodičům nově přijatých dětí

Vážení rodiče.

Vzhledem k tomu, že vaše dítě bylo přijato od 1. 9. 2014 do naší mateřské školy, dovoluji si Vás informovat o tom nejdůležitějším před zahájením docházky. Seznamy dětí zařazených do

jednotlivých tříd budou viset na venkovní nástěnce v MŠ a na stránkách www.msdobrichovice.cz od 25. 8. 2014.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, schůzka rodičů všech dětí proběhne 4. 9. 2014 od 17. 30 hodin v jednotlivých třídách. Vaše účast je nutná. Děkujeme.

Konec školkového roku ve fotografii

Setkání městské policie s našimi dětmi

Náplní tohoto setkání byla prevence chování dětí v dopravě, které velmi souvisí s nastávajícími prázdninami. Děti si zopakovaly pravidla chování v různých dopravních situacích a nevedly si vůbec špatně. Mají spoustu vědomostí, které doufáme uplatní v praxi. A nebylo by to setkání s policií, kdyby nedošlo také nas jejich vybavení.

Podívejte se na fotogalerii.

 

Divadlo

Divadlo Matěje Kopeckého uvedlo ve školce představení " Nápady myšky Terezky"

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/15

Vážení žadatelé. V rubrice dokumentů máte k nahlédnutí tabulky s přijatými a nepřijatými dětmi pro školní rok 2014/15. V letošním roce jsme připravili a posíláme do školy opravdu velký počet předškoláků - 52. Vážně jsme se snažili a přípravě dětí věnovali maximum. Díky tomu vznikl poměrně velký počet volných míst.V letních měsících budeme přistavovat další  třídy v patře stávající budovy. Během podzimu se s určitostí jedna třída vybaví a konce roku zprovozní. Proto vy všichni, kteří jste zklamáni nepřijetím dítěte -  nezoufejte. Druhá šance přijde na podzim.

Exkurze v třídírně odpadů na Mníšku

Naši předškoláci se po třídách vypravili na exkurzi do třídírny odpadů v Mníšku pod Brdy. Při prohlídce části provozu dostaly děti slušivou helmu a vestu a pak je čekal hezký doprovodný program. Zde si vyzkoušeli své znalosti o barvách nádob na tříděný odpad, co do nich patří a co ne. Průvodkyně exkurze naše děti chválila nejen za vědomosti, ale také za hezké chování během akce. Ostatně na naše děti slyšíme chválu i při jiných výjezdech. Jsme na ně pyšní!

Stránky

Subscribe to Mateřská škola Dobřichovice RSS