Co nás čeká v listopadu

12.11.proběhne v MŠ logopedická depistáž

18.11.od 9.hodin vyšetří dětskou tupozrakost oční lékařka Mudr.Zoja Moravcová

21.11.se Berušky a Modrásci pojedou podívat do Muzea betlémů v Karlštejně.Tématem výletu budou " Pohádky z perníku"

26.11.se do Karlštejna pojedou podívat Sluníčka a Kytičky

29.11.se uskuteční koncert v MŠ "Hudební kouzlení"

Divadlo

23. 10. 2013 bude v 9. 30 hodin pro děti v mateřské škole divadelní představení divadla Basta fidli

,, O námořníku Čepičkovi ".

 Divadlo bude hrazeno stejně jako ostatní akce v MŠ z příspěvků SRPŠ. 

Změna programu

Z důvodu nemoci účinkujících se přesouvá kouzelnické vystoupení na 18. 10. 2013. Děkujeme za pochopení.

platby v MŠ

Platby školného a stravného za měsíc září a říjen proběhnou 18. 9. 2013 v době od 13 - 17 hodin.

Schůzky rodičů

Schůzky rodičů budou probíhat v jednotlivých třídách ve čtvrtek 5. 9. v 18. 30 hodin. Tento čas jsme zvolili na základě žádostí rodičů vyplývajících z dotazníkového šetření v lońském školním roce. Vaše účast je důležitá. Věříme, že se dostavíte v hojném počtu a že v tomto čase nebudete mít problémy s hlídáním dětí jedním z rodičů ve vašich domácnostech. Schůzka je plánovaná na cca 30 -  40 minut. Těšíme se na setkání.

Začíná nový školní rok.......

přejeme všem, aby byl úspěšný, radostný a plný nových zkušeností. Děti, které přijdou do naší školky poprvé, začnou tzv. zvykacím týdnem. S podrobnostmi byli rodiče seznámeni prostřednictvím dopisu. Dětí, které již docházku do MŠ Dobřichovice absolvovaly v loňském roce se zvykací týden netýká. Pro tyto děti je od 2. 9. podle potřeb rodičů otevřena mateřská škola od 7 - 17 hodin, počítáme s dětmi i na oběd. Těšíme se na shledání.

Pomozte nám...

Milí rodiče. Prázdniny končí a my ze všech sil připravujeme školku pro naše malé žáčky. Zatím co někteří z vás a vaše děti se ještě můžete koupat, ležet na plážích, cestovat nebo jinak relaxovat, my již připravujeme prostory školky. Aby se mohly 2. září otevřít dveře v čistých, čerstvě vymalovaných třídách s umytými okny, vypranými záclonami, vydezinfikovanými hračkami  -  zkrátka u nás se nyní gruntuje.

Celodenní výlet - Berušky + Modrásci

EKO farma "Čapí hnízdo"

Focení v MŠ

Focení bude probíhat dopoledne jako skupinové foto třídy

Školní rok 2013/2014

Nový školní rok 2013/2014 začíná 2.9.2013.

Stránky

Subscribe to Mateřská škola Dobřichovice RSS