Vyhlášení zápisu do nově otevřené třídy MŠ

Dne 20. 2. 2015 bude v době od 8 – 16 hodin v MŠ Dobřichovice, Březová 680 zápis dětí do nové třídy MŠ, otevřené 2. 3. 2015.

Žádost o přijetí si můžete vyzvednout v provozní době MŠ v kanceláři ředitelky počínaje dnem 16. 2. 2015. Od tohoto dne bude rovněž ke stažení na www.msdobrichovice.cz.

Potvrzení o zdravotním stavu a očkování nebudou dokládat ti žadatelé, kteří byli u zápisu v naší MŠ v květnu 2014/potvrzení je platné jeden rok/.

Testy školní zralosti

Ve dnech 8. 1, 12. 1. a 14.1. 2015 mají rodiče předškolních dětí možnost nechat své dítě vypracovat test školní zralosti pod vedením školní psycholožky Mgr. Doksanské. Děti budou pracovat ve skupinkách v dopoledních hodinách v odděleném prostoru, aby nebyly rušeny. Výsledky testů sdělí rodičům třídní učitelky, které budou psychologem v dostatečné míře informovány. Pouze v problematických případech bude navržena možnost konzultace přímo s Mgr. Doksanskou.

Pokud máte o testy zájem, podepište v jednotlivých třídách souhlas s provedením testu. Děkujeme

Ohlédnutí za pobytem na Sokolovně

Na Sokolovně nám bylo dobře.Prožili jsme tam krásný slunečný podzim,počasí nám přálo a stálo při nás.Zmokli jsme jen jednou.Na pobyt venku jsme měli vše po ruce.Lesík,velké valy,Karlík,Viničná alej,park. Děti se naučily velké samostatnosti,organizační přechody zvládaly rychle a samostatně.A baťůžky jsme také časem vychytali,takže jsme v nich nosili jen ty nejdůležitější věci. Někdo dokonce jen bačkory.

Přání všem

Milé děti, rodiče a přátelé školy. Blíží se chvíle tajemného očekávání, vzájemného pochopení a odpouštění.

Buďme si toho vědomi a prožijme svátky Vánoční v klidu a pohodě.

V době od 23. 12 – 5. 1. 2015 bude mateřská škola uzavřena. V novém roce se těšíme na viděnou

ve třídě Berušek, Modrásků, Sluníček a Kytiček.

Hodně zdraví, štěstí a radosti všem přeje kolektiv MŠ.

Čerstvé zprávy ze staveniště

Po Vánočních prázdninách, 5. 1. 2015, se děti vrací zpět ,,na základnu'', do svých tříd, do školky v Březové ulici.

Termín dokončení stavby je v současné době stanoven na 2. 2. 2015. Pokud bude probíhat vše podle plánu a bez komplikací, třída s nově přijatými dětmi by měla být v provozu od 1. 3. 2015.

Pokud tomu tak bude, vyhlásím termín zápisu hned po kolaudaci na začátek února 2015. Kritéria budou shodná s kritérii na jaře 2014.

Nové zprávy ze staveniště

Dne 12. 11. 2014 proběhl na stavbě v naší mateřské škole kontrolní den. Sešla se skupina zástupců stavební firmy, stavební dozor a architekti. Mimo jiné se projednávala možnost přestěhování dětí ze Sokolovny zpět do MŠ Březová. Z bezpečnostních důvodů byl tento termín s konečnou platností a nutnou časovou rezervou posunut o měsíc později, tedy na 15. 12. 2014. Vnitřní prostory stávajících tříd Modrásků a Berušek je nutné uvést do obyvatelného stavu. Po protečení stropů o němž jsem se již zmiňovala je nutno stále ještě třídy vysoušet.

Celé Česko čte dětem

V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu ,,CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“.

Stali jsme se členem Klubu školek, které čtou. Co to znamená?

Rodičům a přátelům školy....

Dnešní ráno bylo víc než zlé. Prudký déšť způsobil protečení stropů na mnoha místech pod rekonstruovanou střechou. Od šesti hodin jsme vytírali a likvidovali následky. Třídy, kde jsou děti – Sluníčka a Kytičky, zůstaly suché a bez poskvrnky. Nejvíc poničeny jsou prostory kuchyně, sklad potravin, třída Modrásků, chodba a ředitelna. Nyní již škody řeší pojišťovna . Škody budou uhrazeny z pojistky stavební firmy. Majetek je jedna věc, lidská práce věc druhá-často k nezaplacení.

Psovodi u vody

1. 10. 2014 jsme přijali pozvání naší partnerské MŠ Lety u Dobřichovic na akci, kterou pořádají s názvem Psovodi u vody. Děti budou mít možnost shlédnout výcvik psů na místním cvičišti. Poznáme nové kamarády a projdeme se podzimní přírodou.

Kouzelnické představení

V úterý, 30. 9. 2014 za námi přijede do mateřské školy kouzelník, aby nás rozveselil svými kouzelnickými kousky. Sejdeme se v 10 hodin ve třídě Kytiček, cena za vystoupení bude hrazena z provozu MŠ.

Stránky

Subscribe to Mateřská škola Dobřichovice RSS