Schůzky rodičů

Schůzky rodičů budou probíhat v jednotlivých třídách ve čtvrtek 5. 9. v 18. 30 hodin. Tento čas jsme zvolili na základě žádostí rodičů vyplývajících z dotazníkového šetření v lońském školním roce. Vaše účast je důležitá. Věříme, že se dostavíte v hojném počtu a že v tomto čase nebudete mít problémy s hlídáním dětí jedním z rodičů ve vašich domácnostech. Schůzka je plánovaná na cca 30 -  40 minut. Těšíme se na setkání.

Začíná nový školní rok.......

přejeme všem, aby byl úspěšný, radostný a plný nových zkušeností. Děti, které přijdou do naší školky poprvé, začnou tzv. zvykacím týdnem. S podrobnostmi byli rodiče seznámeni prostřednictvím dopisu. Dětí, které již docházku do MŠ Dobřichovice absolvovaly v loňském roce se zvykací týden netýká. Pro tyto děti je od 2. 9. podle potřeb rodičů otevřena mateřská škola od 7 - 17 hodin, počítáme s dětmi i na oběd. Těšíme se na shledání.

Pomozte nám...

Milí rodiče. Prázdniny končí a my ze všech sil připravujeme školku pro naše malé žáčky. Zatím co někteří z vás a vaše děti se ještě můžete koupat, ležet na plážích, cestovat nebo jinak relaxovat, my již připravujeme prostory školky. Aby se mohly 2. září otevřít dveře v čistých, čerstvě vymalovaných třídách s umytými okny, vypranými záclonami, vydezinfikovanými hračkami  -  zkrátka u nás se nyní gruntuje.

Celodenní výlet - Berušky + Modrásci

EKO farma "Čapí hnízdo"

Focení v MŠ

Focení bude probíhat dopoledne jako skupinové foto třídy

Školní rok 2013/2014

Nový školní rok 2013/2014 začíná 2.9.2013.

Zahradní slavnost

Program

  • pasování předškoláků na školáky
  • krátká prezentace tříd
  • hudební program zajišťuje DJ Burda
  • občerstvení

Mírákulum - celodenní výlet

Besídka pro maminky ke dni Matek

Stránky

Subscribe to Mateřská škola Dobřichovice RSS