Předškolní příprava 26.10. se standardně koná

Hrátky s angličtinou odloženy

Po důkladném zvážení okolností bude kroužek Hrátky s angličtinou po dobu nouzového stavu taktéž zrušen.

Kroužky v MŠ - aktuálně

Dle původního plánu v týdnu od 12.10. 2020 začíná kroužek Hrátky s angličtinou a pondělní předškolní příprava. Zahájení kroužku keramiky se kvůli úrazu lektorky posouvá na první listopadový týden. Cvičení v Jojogymu se s ohledem na opatření vlády (Covid 19) odkládá do odvolání. Děkujeme za pochopení.

Obnovení provozu v Beruškách

Provoz v Beruškách opět obnoven od pátku 2.10. 2020

Mohou dorazit děti, které: 

- se podrobily testu a výsledek je negativní

- vůbec nebyly ve školce od 21.9.

Děti, které jsou v karanténě a jsou bez jakýchkoli příznaků mohou dorazit v pondělí 5.10.

 

Omezení provozu MŠ - Berušky

Vážení rodiče, z důvodů pozitivně testovaného dítěte na Covid -19 ve třídě Berušek jsme nuceni provést následující opatření. Od úterý 29.9. bude třída Berušek uzavřena a to pravděpodobně do pondělí 5.10.2020. Všichni, kterých se událost z minulého týdne bezprostředně týká, byli kontaktováni hygienou a informováni o dalších nutných krocích. Prosíme tímto rodiče, aby bedlivě sledovali zdraví své i svých dětí a o případných příznacích MŠ neprodleně informovali. Jedině tak se nám podaří situaci společně zvládnout. O dalších změnách vás budeme informovat opět zde na webu. 

Kroužky v MŠ

S ohledem na Covid 19 počítáme se spuštěním veškerých kroužků od 12.10.2020. V průběhu příštího týdne hlaste svůj zájem učitelkám ve svých kmenových třídách. Totéž se týká i pravidelného cvičení v Jojo gymu. O případných změnách vás budeme včas informovat.

Nová hygienická opatření od 10.9.2020

Od čtvrtka 10.9.2020 platí v budově MŠ následující: 

- rodiče mohou do budovy vstupovat pouze s rouškou

- děti mít roušku NEMUSÍ

- v šatnách udržujte ideálně 2 metrové rozestupy

I nadále platí, že: 

- s dítětem vstupuje do budovy vždy pouze jeden zákonný zástupce

- v budově se rodič zdržuje pouze po dobu nezbytně nutnou

Školní řád

Aktuální školní řád, který vám byl prezentován na třídních schůzkách dne 3.9.2020, je k dispozici v sekci dokumenty zde http://www.msdobrichovice.cz/dokumenty-ke-stazeni. Tištěná verze je k nahlédnutí, či zapůjčení ve všech třídách. V průběhu měsíce září budete svými učitelkami vyzváni k podpisu, že jste se školním řádem byli seznámeni. Děkujeme za spolupráci.

Třídní schůzky

Třídní schůzky se ve všech třídách uskuteční ve čtvrtek 3.září od 18:00

Informace k nástupu do MŠ k 1.9.2020

Vážení rodiče, 

s ohledem na neustále se měnící podmínky a doporučení k provozu školských zařízení Vás prosíme, abyste sledovali informace na webových stránkách MŠ.

Pro tuto chvíli platí následující: 

- roušky nejsou v současné době povinné

- v případě změny můžete být vyzváni k jejich použití, proto doporučujeme nosit roušku při sobě

- každé dítě by mělo mít v šatně uloženou roušku pro případ náhlého onemocnění

- do budovy nevstupujte nemocní

Stránky

Subscribe to Mateřská škola Dobřichovice RSS