Seznamy dětí na školní rok 2020- 2021

Seznamy dětí rozdělených do jednotlivých tříd jsou k dispozici v sekci Dokumenty zde http://www.msdobrichovice.cz/dokumenty-ke-stazeni

Jmenné seznamy tříd

Vážení rodiče, 

seznamy dětí podle jednotlivých tříd budou zde na webových stránkách zveřejněny koncem tohoto týdne. 

Zahrada smyslů úspěšně dokončena

Jsme moc rádi, že se v tomto školním roce podařilo dokončit projekt  "Zahrada smyslů".Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Odkaz na příslušné instituce zde https://www.sfzp.cz/https://www.mzp.cz/ . V příloze naleznete fotografie průběhu prací a hotové prvky. Děkujeme všem, kteří se na výstavbě podíleli. 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče, nemějte obavy, v posledním srpnovém týdnu vám bude doručen dopis s veškerými důležitými informacemi ohledně nástupu do mateřské školy. Vše důležité se tedy dozvíte včas. Do té doby přejeme všem hezké léto!

Rozloučení s předškoláky

Milí předškoláci, budoucí školáci,

Platby za červen 2020

Děti, které navštěvují školku v měsíci červnu, platí školné fixně a to standardně ve výši jako po celý školní rok, tedy 1.100,- (opět mimo předškoláky). 

Prázdninový provoz MŠ

Letošní prázdninový provoz MŠ je stanoven na 1. - 17.července 2020. Stejně jako každý rok je tento provoz určen pro děti zaměstnaných rodičů, kteří nemaji jinou moznost,

Výsledky přijímacího řízení pro školní 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 ke stažení zde: http://www.msdobrichovice.cz/dokumenty-ke-stazeni Rozhodnutí o přijetí dítěte zůstává v MŠ, rodičům není automaticky odesíláno. V případě zájmu vám po telefonické dohodě bude vydána kopie. 

Bližší informace pro rodiče, jejichž děti počínaje 1.9.2020 nedosáhnou věku 3 let, budeme rozesílat mailem v nejbližších dnech. 

Platby do konce školního roku

Platby školného (mimo předškoláků) a zálohovou platbu za obědy na červen uhraďte nejpozději do 15.6. 2020. Zálohy za stravné budou centrálně vyúčtovány koncem července 2020 a případné přeplatky vám budou poté obratem zaslány na váš účet. Děkujeme.

Informace pro rodiče dětí, které nastoupí do MŠ v pondělí 25.5.2020:

Připomínáme následující (prosíme, přečtěte celé):

- před budovou MŠ je nutné dodržovat bezpečné rozestupy

- do budovy budeme vpouštět jednotlivě, omezte tedy svůj pobyt v šatně jen na opravdu nutné minimum

- rodič vstupuje pouze s rouškou

- při vstupu do objektu MŠ použije rodič i dítě desinfekci

Stránky

Subscribe to Mateřská škola Dobřichovice RSS